De mensmachine. Hoe we de dood kunnen overleven.

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
Non-fictieNon-fictie
boek-afbeelding: 
Auteur: 
Mark O’Connell
Uitgeverij: 
Podium, 2018
ISBN: 
9789057598623

Een journalistiek gegidste wandeling langsheen het eeuwige leven die ons, langs de ultieme opwaardering van onze hersenen en de versmelting van mens en machine/ techniek, althans volgens het transhumanisme, tot de oplossing van de dood zou moeten leiden.

Optimisten binnen deze stroming die zich bezighoudt met radicale levensverlenging, stellen deze zelfs in de zeer nabije toekomst (2048) in het vooruitzicht .

Hamvraag voor vele futurologen, ook voor heel wat transhumanisten, is of deze evolutie het einde van de biologische mens zal inluiden en of we het tijdperk van de bionische mens/machine binnentreden, anders gezegd: of AI (artificiële intelligentie) geen menselijke programmeurs meer nodig zal hebben en autonoom en zelfgenererend de aarde de eeuwigheid binnen loodst!

Technologie die de natuur loslaat - een natte droom van Star trekkies, of een angstaanjagend apocalyptisch Armageddon en dit in een niet eens zo verre toekomst?

Vele verhalen beginnen bij de mens, de verloren onschuld, het vervallen van zijn volmaakt statuut en het verlangen door kennis (wetenschappelijk ,intuïtief en/ of gereveleerd) terug een volmaakte toestand te bereiken - tenminste in het hemelse hiernamaals.
Volgens transhumanisten dienen we de mens te herscheppen naar het evenbeeld van onze eigen hogere idealen, voor iets beters, iets kunstmatig.

De schrijver heeft sympathie voor het idee dat de mens geen optimaal werkend systeem is en dus kan verbeterd worden. Verbeteringen die zijn strijd tegen ziekte en dood werkelijk gunstig beïnvloeden en die zijn afhankelijkheid van de leefomgeving ingrijpende wijzigingen zou doen ondergaan.
Optimalisatie van onze hersencapaciteit is nu met de hulp van externe support (computers) reeds een stap naar symbiose: Google, Facebook, Paypal en andere Silicon Valley-bedrijven actief bezig met het menselijk verouderingsproces, superintelligentie en geheugenimplantaten.

Data en superdata, genetische en andere codes met multidimensionele verbindingen zijn “de nieuwe religie”. Het ontsluiten van informatie en de daarmee gepaard gaande communicatie-explosie biedt echter geen garantie voor een behoorlijk inhoudsniveau.
Het geloof in een toekomstig superbrein blijft - buiten een handvol fanatici, die hun hersens hebben laten invriezen (nog geen 200 mensen) - een wissel die te vér ligt op een eerder utopische gezichtseinder.
De kern van de zaak blijft “machine-versus-emoties”, en wat als de ratio alles bepalend wordt?
De haast theologische theorie van het punt omega (John D. Barraro, Frank J. Tipler) dat het leven uiteindelijk het universum zal overnemen...
Onder leven verstaat Albert Anders (een voornaam theoreticus van de transhumanisten) een toekomstverwachting waarin intelligente informatieverwerking alle materie én het universum overneemt.

Uiteindelijk zal het leven een eindeloze hoeveelheid informatie voortbrengen en de kosmos vullen, en om dit alles te verwezenlijken was het Albert Anders duidelijk dat de mens de verste uithoeken van de ruimte zou moeten bereiken en extreem lang zou moeten leven – wat we beslist niet kunnen zonder AI, robots en ruimtekolonies.
Belangrijkste bij dit alles blijft informatie. Het unieke aan de mens ligt in zijn ervaringen - het behouden en verrijken (van verbindingen) ervan is dus primordiaal .
Het is dus ook logisch dat wij, in afwachting van een overdracht op een onverwoestbare drager, het huidige systeem tijdelijk stilzetten - dit met oog op een toekomstig ontwaken. Dit zou ons bovendien toelaten onze ruimtelijke expansie te verwezenlijken.

En wat mag dat kosten? Het hele lichaam invriezen kost zo’n 200.000$, alleen het hoofd 80.000$. Een speciale verzekering moet bovendien voorkomen dat erfgenamen de electriciteitsrekening niet meer betalen.

In zijn queeste naar de overdracht van brein-software naar een drager, komt de auteur bij Randal en zijn emulatieproject uit. Deze beschouwt het lichaam als een platform, het brein als een PC, met als 'app' het overbrengen van informatie naar de 'cloud' - als een soort collectief bewustzijn. Het is daarbij bovendien niét nodig het hele systeem te doorgronden om het te kunnen gebruiken.
Het gaat erom dat een databank wordt opgesteld met alle relevante informatie over het brein in kwestie, en met de dynamische factoren die bepalend zijn voor de opeenvolgende veranderingen in de toestand hiervan. Met andere woorden: het gaat niet over het begrijpen van de informatie, maar enkel om de informatie op zich, de ruwe data van de persoon in kwestie. Speculaties, een mathematisch godsbeeld van nullen en enen, een rationalistisch wereldbeeld.
Maar wat te denken van wijlen Hawking die poneerde dat dichtheid van materie oneindig kan worden?

Verfrissend, geestig en briljant geschreven, blijft de schrijver steeds helder en vooral kritisch. Dit is kortom een voortreffelijke wandeling langs de kronkelende paden van de menselijke geest met zijn toekomstdromen.
Misschien is het punt niet eens zozeer dat het transhumanisme een quasi-religieuze beweging uitmaakt, maar eerder dat het zich bezighoudt met de fundamenteel menselijke tegenstrijdigheden en frustraties die van oudsher het domein zijn van het geloof.

Met de schrijver kunnen wij besluiten dat op dit ogenblik nog geen enkel brein geupload is en dat er nog geen patiënten ontwaakt zijn uit cryogene suspensie om hun leven te hervatten. Kunstmatige intelligentie is niet in een stroomversnelling geraakt en er is nog geen technologische singulariteit.
Dus de wetenschap is nog geen god en het eeuwig leven is op zijn best voor overmorgen!

 

 

Ludo Raeijmaekers