De grote pensioenroof. En het plan om ons pensioen terug te winnen.

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
Non-fictieNon-fictie
boek-afbeelding: 
Auteur: 
Kim De Witte
Uitgeverij: 
EPO, 2018
ISBN: 
978 94 6267 019 8

“Er roert entwat” in verband met pensioenen in ons land en er wordt kwistig met verschillende tegenstrijdige beweringen gegooid. Wat erg verwarrend is. De reden waarom mensen niet weten hoe het nu met de pensioenen gesteld is, is omdat er (nog) geen serieus pensioendebat gevoerd is. Vόόr de verkiezingen beweerden alle partijen van de huidige regering (CD&V, NVA, MR): “We behouden de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.” Na de verkiezing begon men lustig aan de uitverkoop en de privatisering van wat ooit gemeenschapsgoed was. Men begon de aanval op de pensioenen die als onderdeel van de publieke sociale zekerheid prooi was om leeggeroofd te worden ten voordele van de private verzekeringsindustrie. Die zat erop te azen, natuurlijk, vooral omdat ze bovenop de gewone winsten nog konden rekenen op de royale steun van de overheid. Ze zorgden er door propaganda en uitspraken voordat de meeste mensen begonnen denken dat het een illusie is, een waanbeeld uit vervlogen tijden, dat de Staat moet zorgen dat je een behoorlijk pensioen krijgt. Propaganda waarin pers en berichtgeving een rol spelen omdat hun berichtgeving moet verkopen en winst opbrengen, want ook informatie verspreiden is een product dat verkocht wordt en dat dus onderhevig is aan de wet van vraag en aanbod en de inkomsten van reclame… Je moét dus wel uitpakken met straffe koppen over een pensioen dat wegens de aan gang zijnde vergrijzing (“De tsunami van de vergrijzing” of “Pensioenstelsel op instorten”) niet meer betaald kan worden. Men wakkert daardoor bewust of onbewust het paniekvuurtje nog aan.

Er is geen onoverkomelijk probleem van de vergrijzing. Er is genoeg voor iedereen. Maar dan moet de welvaart wel eerlijk verdeeld worden, wat nu toenemend niet het geval is. Dan moet de bijdrage van de werkgevers ook niet naar beneden - zoals nu het geval is - maar moet deze op zijn minst gelijk blijven. “Dat is onbetaalbaar!” wordt dan luid geroepen.

Kim De Witte weerlegt dergelijke en andere “feiten” en maakt het allemaal begrijpelijk voor iedereen: “Momenteel zijn er 2,2 miljoen gepensioneerden op 11 miljoen inwoners. Ongeveer 20 procent van de Belgen is dus gepensioneerd. Als het BNP een taart is die verdeeld is in tien stukken dan geven we vandaag één stuk aan de gepensioneerden. Anders geformuleerd: 20 procent van de bevolking krijgt 10 procent van de taart. Als je gaat kijken naar Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, Denemarken of Italië dan zie je ook dat daar ongeveer 20 procent van de bevolking gepensioneerd is. Maar ze krijgen wel tot 15 procent van de taart. De prognose voor België is dat er tegen 2060 14,7 procent van het BNP naar pensioenen zal gaan. Dat is dus nog altijd minder dan veel Europese landen vandaag aan pensioenen uitgeven. Dit werpt een heel ander licht op de kwestie van betaalbaarheid. Je kan zelfs afvragen wat nu precies het probleem is met die betaalbaarheid. De sociale zekerheid kost ons geld, maar ze is lang niet onbetaalbaar. Er zijn landen die vandaag al betalen wat wij pas over vijfenveertig jaar moeten betalen." Of: "Als je rapporten leest van het IMF, de Wereldbank of de Europese Commissie dan heeft men het steeds over de uitgaven in de sociale zekerheid. Maar er wordt in alle talen gezwegen over de inkomsten. Vreemd toch, als je het wil hebben over betaalbaarheid?

Dit boek zit barstensvol dergelijke weerleggingen, met gewone feiten en voorbeelden, cijfers, voorbeelden van schandalige toestanden, flagrante overtredingen en slimme trucjes om toch maar geen belasting of bijdragen hoeven te betalen. Zo betaalt BNP Paribas Fortis een deel van het loon (boven 4700 euro) liefst uit in “punten” die je dan kan omruilen voor verlof, extra opties voor je bedrijfswagen (die op zichzelf ook al een vorm van belastingontduiking is), opleiding, informaticamateriaal en ook cash. Mooi, want de werkgever moet op deze “punten” geen sociale bijdragen betalen…

Kim De Witte schetst zo bijvoorbeeld het bredere plaatje van de golf van dereguleringen in heel Europa, per land, met een korte geschiedenis en met cijfers. Dan is het duidelijk: in België en Europa moet de wedloop naar beneden, waarbij de ontslagvoorwaarden versoepeld worden, er meer en meer tijdelijke contracten komen, minder collectieve arbeidsovereenkomsten aangegaan worden, de macht van de vakbonden bij loonbepaling verminderd wordt, de pensioenleeftijd verhoogd, pensioenuitkeringen verminderd, slecht betaalde mini-jobs en deeltijdse jobs opgang maken en tijdelijke contracten als het summum van creatieve, flexibele jobs voorgesteld worden, stoppen. In een Europa waar het pensioen van vrouwen 40% lager ligt dan dat van mannen, er 162.000 vrouwelijk onvrijwillig deeltijdsen zijn omdat dit dikwijls de enige mogelijkheid is om gezin en arbeid te combineren… De grote belastingfraude en belastingontwijking loopt op tot 9% van het BBP, wat een bedrag betekent van 36 miljard…. Natuurlijk belanden dan een stijgend aantal ouderen in de armoede. Gelukkig kunnen ze nog wat verdienen als “Flaschensammler”, waarbij ze leeggoed bij elkaar gaan scharrelen om het statiegeld te krijgen.

‘De grote pensioenroof’ geeft (onder andere) antwoord op:

- Wat is een fatsoenlijk pensioen. Welke factoren (“dimensies”) moet je in rekening brengen?
- Er moeten dringend voorstellen komen in zake pensioenleeftijd, pensioenbedrag, gendergelijkheid.
- Worden pensioenfondsen gewone financiële instellingen waar we de inspraak over kwijtraken?
- Wat is er aan het gebeuren met het brugpensioen?
- Waarom nog altijd die genderpensioenkloof?
- Waarom wil men eigenlijk de pensioenleeftijd naar omhoog? 
- Is ons huidig pensioenstelsel niet nadelig voor jongeren?
- Bij de overheid blijf je tenminste nog een degelijk pensioen krijgen. Of toch niet?
- Toch wel een prachtig en rechtvaardig idee, het puntenpensioen?
- Ouderen hebben het toch goed bij ons? Is er wel écht een toename van ouderdomsarmoede?

Dringend lezen. (en als cadeau schenken en doorgeven)

 

V De Raeymaeker

 

Koop dit boek met (leden)korting op http://www.epo.be/HVV/

€ 15,90